Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ): Als zelfstandige zorgt u via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) voor een aanvulling op uw wettelijke pensioen.

In VAPZ kan zowel een Pensioenkapitaal als een Overlijdensverzekering worden opgenomen. Daarnaast kunt u een aantal aanvullende waarborgen laten opnemen in de polis (Premieterugbetaling, Arbeidsongeschiktheidsrente en Overlijden door (Verkeers)ongevallen).

Zekerheid: gegarandeerde rentevoet + winstdeelname

De opbouw van de spaarreserve van iedere storting gebeurt gedurende de ganse looptijd tegen de gegarandeerde rentevoet die van kracht is op het ogenblik van die storting. Baloise Insurance kent u bovendien een winstdeelname toe.

Voor uw pensioenplan kunt u, in functie van uw objectieven, kiezen uit 2 opties:

Tak21-rekening
U kiest voor maximale zekerheid

Wenst u zekerheid? Dan kiest u voor een basisrentevoet van 2 %1 met daarbovenop een mogelijke winstdeelname. Het niveau van de gegarandeerde rente geeft Baloise Insurance de mogelijkheid om jaarlijks eventueel een aantrekkelijke winstdeelname aan de spaarreserve toe te voegen.

Tak21-rekening 0 %
U kiest voor dynamisch beheer

Gaat u liever voor een potentieel hoger rendement? Dan opteert u voor een basisrentevoet van 0 %. Doordat er slechts een 0 %-garantie moet worden gegeven, krijgt Baloise Insurance meer ruimte voor een dynamisch beheer. Zo kunt u maximaal profiteren van het rendementspotentieel van de financiële markten.

Bekijk hier een overzicht van onze beleggingsfondsen

Dubbele besparing

De besparing is aanzienlijk omdat de premies:

  • in te brengen zijn als beroepskosten (tot 3.017,73 euro voor 2013) waardoor u ook op de sociale bijdragen een flink voordeel doet.
  • aftrekbaar zijn in de hoogste inkomensschijf (marginale aanslagvoet).

1 Tarief geldig op dit moment. Baloise Insurance kan deze basisrentevoet in de toekomst altijd aanpassen in functie van de wijzigende marktomstandigheden.

Klik hier voor meer informatie over dit product.