NICO ANDRIES

UW KREDIET = MIJN SPECIALITEIT

Image not available

Plan Horizon: de wachtpolis van DKV.

Wat gebeurt er met uw hospitalisatieverzekering als u uw werkgever verlaat of als u naar het buitenland verhuist?

Wat is een plan Horizon?

Het plan Horizon is een wachtpolis die de verzekerde het recht geeft om te schakelen naar een individuele hospitalisatiepolis van DKV.

Dankzij deze overgangspolis kunt u het plan IS2000 onderschrijven wanneer uw groepspolis hospitalisatie beëindigd wordt of wanneer u terugkeert naar België. Dit kan zonder medische formaliteiten, zonder nieuwe wachttijd en tegen de premie die overeenstemt met de leeftijd waarop u het plan Horizon onderschreven hebt, op basis van het tarief dat gangbaar is op het moment van de overgang.

Wie kan aansluiten?

  • Iedereen die aangesloten is bij een collectieve hospitalisatiepolis (bij DKV of bij een andere verzekeraar), met uitzondering van een sociaal fonds.
  • Iedereen die verzekerd is in een individuele hospitalisatiepolis van DKV en die hieraan een einde wenst te stellen omwille van :
    • dubbel gebruik met een collectieve hospitalisatiepolis (bij DKV of bij een andere verzekeraar),
    • overdracht van domicilie of van vaste woon- en verblijfplaats naar het buitenland voor een periode van meer dan 3 maanden.

Waarom aansluiten?

Dankzij de onderschrijving van het plan Horizon en in het geval van beëindiging van de collectieve hospitalisatiepolis (vb. (brug)pensioen, ontslag door werkgever, vrijwillig ontslag, …),  of bij definitieve terugkeer naar België (woon- en vaste verblijfplaats in België en aangesloten zijn bij en de voordelen van de Belgische sociale zekerheid genieten),

Concreet

De verzekerde was een bestaande individuele IS2000-klant ?

  1. hij behoudt de instapleeftijd van het oorspronkelijke individuele plan IS2000, als de looptijd van dit plan samen met deze van het plan Horizon minimum 10 jaar bedraagt op het ogenblik van de omschakeling naar het doelplan IS2000,
  2. wanneer dit niet het geval is, geniet hij een korting op de te betalen premie van het doelplan IS2000.

De verzekerde is een nieuwe Horizon-klant?

  1. hij behoudt de instapleeftijd van het plan Horizon, als dit plan gedurende minimum 10 jaar in voege is op het ogenblik van de omschakeling naar het doelplan IS2000,
  2. wanneer dit niet het geval is, geniet hij een korting3 op de te betalen premie van het doelplan IS2000.

 

Indien u nog vragen hebt, neem dan contact op met ons kantoor