Nico Andries bvba

Alle verzekeringen - Leningen & beleggingen

Image not available

Mijn Service

Bij schade laat ik u niet in de steek!

Als verzekeringstussenpersoon sta ik meer dan 100% achter U! Ontevredenheid bij mensen over hun verzekering heeft vaak te maken met de schaderegeling. Ik beschik hiervoor over een totaal service na schade.

*Aan de hand van de ingewonnen inlichten bepalen welke stappen er moeten ondernomen worden.
*Het aanstellen van een expert.

* Mogelijk rechtstreekse regeling met de hersteller.

Mijn service houdt niet op bij een snelle en correcte schadeafhandeling. Een schadegeval of een ongeval betekent meer dan alleen financieel verlies; administratieve rompslomp, juridische problemen …

Ik ben er voor U, Verzekeren is méér dan alleen een geldkwestie.