Nico Andries bvba

Alle verzekeringen - Leningen & beleggingen

Image not available

Mijn Service

Bij schade laat ik u niet in de steek!

Als verzekeringstussenpersoon sta ik meer dan 100% achter U! Ontevredenheid bij mensen over hun verzekering heeft vaak te maken met de schaderegeling. Ik beschik hiervoor over een totaal service na schade.

aan de hand van de ingewonnen inlichten bepalen welke stappen er moeten ondernomen worden
aanstellen van expert
mogelijk rechtstreekse regeling met de hersteller
Mijn service houdt niet op bij een snelle en correcte schadeafhandeling. Een schadegeval of een ongeval betekent meer dan alleen financieel verlies; administratieve rompslomp, juridische problemen …

Ik ben er voor U, Verzekeren is méér dan alleen een geldkwestie.